خدمات چاپ افست | فولدر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1فولدر A4 / روکش سلفون براق / 1000 عدد / 8 تا 10 روز کارییک رو7,600,000 تومان8 تا 10 روز کاری
2فولدر A4 / روکش سلفون مات / 1000 عدد / 8 تا 10 روز کارییک رو7,600,000 تومان8 تا 10 روز کاری