خدمات چاپ دیجیتال | استند و رول آپ


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استند با چاپ بنر ۱۰ انس چین-چاپ معمولی-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو345,000 تومان۱ روز کاری
2استند با چاپ بنر ۱۰ انس چین-چاپ خوب-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو355,000 تومان۱ روز کاری
3استند با پلات و لمینت براق-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو650,000 تومان۱ روز کاری
4رول آپ ایرانی با چاپ پی وی سی-۲۰۰×۸۵ سانتی متریک رو1,070,000 تومان۱ روز کاری
5رول آپ ایرانی با چاپ پی وی سی و لمینت براق-۲۰۰×۸۵ سانتی متریک رو1,340,000 تومان۱ روز کاری
6رول آپ ایرانی با چاپ پی وی سی و لمینت مات-۲۰۰×۸۵ سانتی متریک رو1,340,000 تومان۱ روز کاری