خدمات چاپ افست | اتیکت و آویز لباس


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)دو رو1,487,300 تومان12 تا 14 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)دو رو1,556,600 تومان6 تا 8 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)دو رو2,206,040 تومان13 تا 15 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)یک رو506,100 تومان15 تا 17 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)دو رو585,300 تومان15 تا 17 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)یک رو496,200 تومان15 تا 17 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)دو رو575,400 تومان15 تا 17 روز کاری
81000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)یک رو2,686,400 تومان8 تا 10 روز کاری
91000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)دو رو3,316,040 تومان8 تا 10 روز کاری
101000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)یک رو1,873,400 تومان8 تا 10 روز کاری
111000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)دو رو2,488,400 تومان8 تا 10 روز کاری
121000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)یک رو2,696,300 تومان8 تا 10 روز کاری
131000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)دو رو397,000 تومان8 تا 10 روز کاری
142000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)یک رو2,012,000 تومان8 تا 10 روز کاری
152000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)دو رو2,488,400 تومان8 تا 10 روز کاری
164000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)یک رو3,478,400 تومان8 تا 10 روز کاری
174000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)دو رو3,844,700 تومان8 تا 10 روز کاری