خدمات چاپ دیجیتال | چاپ پارچه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پارچه کتان ( چاپ با پلاتر )یک رو195,000 تومان1-2 روز کاری
2پارچه کنواس ( چاپ با پلاتر )یک رو210,000 تومان1-2 روز کاری
3پارچه نانو ( چاپ با پلاتر )یک رو175,000 تومان1-2 روز کاری
4پارچه تکستایل ( چاپ با پلاتر )یک رو220,000 تومان1-2 روز کاری