آیین نام گارانتی خدمات و محصولات


بنام خدا

 

بدینوسیله کلیه محصولات چاپخانه آنلاین بر اساس شرایط زیر مشمول گارانتی خواهد بود:

الف- موارد گارانتی:

1- خرابی برش اعم از کج و نا متقارن بودن، و برش بیش از حد معمول (حد معمول در دستورالعمل های طراحی ذکر شده).

2- کوچک شدن کار نهایی بیش از 5 میلیمتر نسبت به ابعاد ثبت شده در فرم سفارش.

3- تفاوت در رنگ چاپ نهایی بیش از 20% نسبت به فایل ارسالی یا نمونه رنگ پیوست در بیش از 20% از تعداد کل سفارش.

4- کسری بیش از 10% در تعداد کار تحویلی.

5- نوسان رنگ چاپ در بیش از 30% از تعداد کل سفارش.

6- جابجایی قالب در زمان قالب زنی بیش از 3 میلیمتر.

7- وجود لکه های چاپی و خط و خش قابل رویت و پر رنگ روی بیش از 20% از کل سفارشات.

8- برفکی شدن یا حباب زدن بیش از 20% از کل تعداد سفارشات دارای روکش سلفون یا لمینیت.

 

ب- شرایط استفاده از گارانتی:

1- درخواست استفاده از گارانتی باید حداکثر تا 3 روز کاری پس از دریافت یا تحویل سفارش اعلام شود. (برای دریافت فرم درخواست گارانتی اینجا کلیک کنید.)

2- در طراحی سفارش کلیه نکات مندرج در دستورالعمل های طراحی رعایت شده باشد.

3- درخواست گارانتی ابتدا توسط کارشناس گارانتی چاپخانه آنلاین، بررسی و نتیجه حداکثر تا 2 روز کاری اعلام خواهد شد.

4- در صورتی که سفارش چاپی معیوب و غیر قابل استفاده باشد، دقیقاً همان فایل ارسالی قبلی، مجدداً تجدید چاپ خواهد شد.

5- در صورت لزوم 70% از تعداد کل سفارش برگشت داده شود. (تحویل کلیه سفارشات در محل چاپخانه بوده و مسئولیت پیگیری و هزینه ارسال از مبدا تا محل چاپخانه آنلاین یا یکی از نمایندگی های آن بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.)

 

ج- مواردی که مشمول گارانتی نمی شود:

1- سفارشات چاپی که نکات مندرج در دستورالعمل های طراحی در آن رعایت نشده باشد.

2- کیفیت چاپ سفارشات با زمینه تمپلات اعم از آبی، سورمه ای، بنفش، قهوه ای، زرشکی، آلبالویی و مشکی.

3- درخواست هایی که پس از 3 روز کاری اعلام شوند.

4- خرابی کار ناشی از حمل در مسیر ارسال اعم از پیک و باربری.

5- وجود لکه و نقطه های ریز ناشی از چاپ، روی کار چاپی بزرگتر از ابعاد کارت ویزیت.

6- تاخیر در زمان تحویل.

 

د- نحوه اعمال گارانتی:

1- سفارشاتی که به علت خرابی برش، کاغذ، چاپ، سلفون و لمینیت قابل اصلاح یا استفاده نیستند، به صورت رایگان مجددا چاپ و تحویل خواهد شد.

2- سفارشات قابل اصلاح، رفع عیب و مجدداً ارسال خواهد شد.

3- گارانتی سفارشاتی که از نظر تعداد کسری دارند، به صورت تخفیف به نسبت تعداد کل خواهد بود.

تاریخ انتشار: 1397/02/14 - 12:44:57

کلمات کلیدی: آیین نام گارانتی خدمات و محصولات